برچسب: صاعقه گیر الکترونیکی

تجهیزات احداث سیستم حفاظت در برابر صاعقه (صاعقه گیر

لوازم جانبی سیستم صاعقه گیر لوازم جانبی سیستم صاعقه گیر جهت اجرا و نصب سیستم حفاظت در برابر صاعقه استفاده می شوند پایه نیم متری صاعقه گیر-پایه یک و نیم متری صاعقه گیر-شمارنده صاعقه گیر-سیم مسی -سدل (جهت فاصله سیم مسی یا تسمه از سطح سقف)-چراغ چشمک زن-بست اتصال سیسم به دکل -بست اتصال سیم […]