دسته: بلاگ

سوال های مربوط به سیستم اعلام حریق طبق استاندار NFPA72

انواع سیستم های دستگاه اعلام حریق را نام ببرید؟-سنسور حرارتی     b-اتصال لحیم ذوب شونده     c-.دگمه ی فشاری آتش سوزی۲-طریق کاردستگاه اعلان اتش را توضیح دهید؟سیستم اتصال و رشته سیم نازکی را می توان استفاده کردکه با قطع هر یک از آنها سیستم اعلان کند.۳- چرا در طراحی ساختمان دستگاه اعلام حریق باید در نظر بگیریم؟برای به […]

تجهیزات احداث سیستم حفاظت در برابر صاعقه (صاعقه گیر

لوازم جانبی سیستم صاعقه گیر لوازم جانبی سیستم صاعقه گیر جهت اجرا و نصب سیستم حفاظت در برابر صاعقه استفاده می شوند پایه نیم متری صاعقه گیر-پایه یک و نیم متری صاعقه گیر-شمارنده صاعقه گیر-سیم مسی -سدل (جهت فاصله سیم مسی یا تسمه از سطح سقف)-چراغ چشمک زن-بست اتصال سیسم به دکل -بست اتصال سیم […]

هدف از تجهیز سیستم ارتینگ

اهداف کلی اجرای سیستم ارتینگ الف-حفاظت جان انسان ها و کاربـرد مناسب سیستم های الکتریکی ، الکترونیکی و دیجیتالی ب-کارکرد صحیح تجهیزات حفاظتی پ- مهار جریان های تولیدشده از القـائـات الکتـرو مغناطیسی و تخلیه الکتریسته ساکـن ج-کاهش ولتاژ گـام و تماس در مواقع بروز اختلاف پتانسیل های خطرناک