نویسنده: administrator

کلیات و تعاریف سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر ( addressable system )به سیستمی گفته میشود که در آن سیگنالهای ارسالی از هریک از آشکارسازها، شستی های دستی یا دیگر لوازم به دستگاهای کنترل و نمایشگر به صورت فردی قابل شناسایی باشد . منطقه اعلام حریق ( alarm zon ) بخش فرعی از ساختمان و محوطه حفاظت شده که […]

سوال های مربوط به سیستم اعلام حریق طبق استاندار NFPA72

انواع سیستم های دستگاه اعلام حریق را نام ببرید؟-سنسور حرارتی     b-اتصال لحیم ذوب شونده     c-.دگمه ی فشاری آتش سوزی۲-طریق کاردستگاه اعلان اتش را توضیح دهید؟سیستم اتصال و رشته سیم نازکی را می توان استفاده کردکه با قطع هر یک از آنها سیستم اعلان کند.۳- چرا در طراحی ساختمان دستگاه اعلام حریق باید در نظر بگیریم؟برای به […]

راهنمای نصب دزدگیر پارادوکس Paradox (اعلان سرقت

در سیستم اعلان سرقت پارادوکس (دزدگیر اماکن ) اگر TBL بر روی کیپد را ۱ بار فشار دهیم چراغ آن شروع به چشمک زدن میکند و اعداد موجود روی کیپد اعلان سرقت نشانگر ایرادهای موجود در دزدگیر پارادوکس است که به شرح زیر می باشند نیاز به برطرف کردن است نکته ( برطرف کردن ایرادها […]

تفاوت سیستم اعلام حریق متعارف با سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

تفاوت سیستم اعلام حریق متعارف با سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

تجهیزات احداث سیستم حفاظت در برابر صاعقه (صاعقه گیر

لوازم جانبی سیستم صاعقه گیر لوازم جانبی سیستم صاعقه گیر جهت اجرا و نصب سیستم حفاظت در برابر صاعقه استفاده می شوند پایه نیم متری صاعقه گیر-پایه یک و نیم متری صاعقه گیر-شمارنده صاعقه گیر-سیم مسی -سدل (جهت فاصله سیم مسی یا تسمه از سطح سقف)-چراغ چشمک زن-بست اتصال سیسم به دکل -بست اتصال سیم […]

هدف از تجهیز سیستم ارتینگ

اهداف کلی اجرای سیستم ارتینگ الف-حفاظت جان انسان ها و کاربـرد مناسب سیستم های الکتریکی ، الکترونیکی و دیجیتالی ب-کارکرد صحیح تجهیزات حفاظتی پ- مهار جریان های تولیدشده از القـائـات الکتـرو مغناطیسی و تخلیه الکتریسته ساکـن ج-کاهش ولتاژ گـام و تماس در مواقع بروز اختلاف پتانسیل های خطرناک